KOMPLEX MUNKAHELYI KOCKÁZATBECSLÉS ÉS - ÉRTÉKELÉS

Társaságunk 2001 óta végez szerződött partnerei részére komplex kockázatértékelési tevékenységet. Kockázatértékelő csapatunk magasan képzett szakemberekből áll, a munkában részt vesz felsőfokú munkavédelmi szakember, felsőfokú tűzvédelmi szakember, közegészségtan-járványtan szakorvos, megelőző orvostan szakorvos, infektológus szakorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos, közegészségügyi-járványügyi ellenőr, jogász.

Országosan több telephellyel rendelkező társaságok részére is készséggel vállaljuk a kockázatértékelési tevékenységet. Szakképzett kollégáink rugalmasan, a megrendelői igényekhez igazodva végzik az értékelés alapjául szolgáló helyszíni szemléket.

Az elmúlt 15 évben valamennyi iparág területén végeztünk kockázatértékelési munkát, emellett naprakészek vagyunk a hatályos jogszabályok, módszertani útmutatók ismeretében.

Tekintettel arra, hogy társaságunk alaptevékenysége egészségügyi szolgáltatás, így elmondhatjuk azt, hogy speciális szakterületünk az egészségügyi intézmények/vállalkozások kockázatértékelése.

Kiemelt referenciánk a Szegedi Tudományegyetem részre végzett kockázatértékelési tevékenységünk, amely során közel 400 szervezeti egységet vizsgáltunk meg, beleértve valamennyi egészségügyi ellátó, oktató, kutató és egyéb funkcionális egységet.

A szakértői tevékenységünk eredményeként komplex kockázatértékelési jegyzőkönyvet készítünk, amely tartalmazza az alapadatok mellett az egyes munkaterületek részletes munkavédelmi és munkahigiénés leírását, a munkakörök vizsgálatát, a munkahelyi veszélyforrások minőségi és mennyiségi azonosítását, a szükséges intézkedések meghatározását, melyekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei megvalósíthatók.

A komplex kockázatértékelési munkánk mellett egyes részterületek önálló kockázatértékelését is vállaljuk, pl.

- a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásai szerinti kémiai kockázatbecslést,
- a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet előírásai szerinti munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó kockázatértékelést,
- az 51/2013. (VII.15.) EMMI rendelet szerinti az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök kockázatértékelését,
- a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázat becslését.
- a 33/2016. (XI.29.) EMMI rendelet szerinti elektromágneses terek kockázatértékelését.