Legionella kockázatértékelés

A MEDITEAM SZEGED ZRT. LEGIONELLA KOCKÁZATÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Tevékenységünk célja, hogy szaktanácsadást, valamint több lépcsőben, magas szakmai színvonalon megoldást kínáljunk megbízó Partnereink részére, a 49/2015  (XI.  6.)  EMMI  rendeletben  rögzített  fő szabályoknak,  előírásoknak  való megfelelésben.

TEVÉKENYSÉGÜNK ALAPPILLÉREI

1.KOMPLEX ÁLLAPOTFELMÉRŐ, TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG


A Kockázatértékelő tevékenységet megelőzően szükséglet meghatározást végzünk annak eldöntésére, hogy a Megrendelő Társaságnál fellelhető-e  Legionella fertőzés   szempontjából   kockázatot jelentő közeg, azaz el kell-e végezni a 49/2015  (XI.  6.)  EMMI  rendeletben  rögzített  kockázatértékelést.

 

2. KOCKÁZATÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG

Tevékenységünket az Országos Közegészségügyi Központ Módszertani Útmutatójának megfelelve, teljes körűen elvégezzük, ennek során

 • helyszíni szemle alkalmával ellenőrizzük a műszaki feltételek megvalósulását, rendelkezésre álló műszaki dokumentációt, karbantartási tervet,

 • ellenőrizzük a szükséges személyi feltételeket,

 • akkreditált vizsgáló laboratóriumi háttérrel végezzük a szükséges monitoring tevékenységet,

 • ellenőrizzük a kockázati közegek víz hőmérsékletét,

 • fentiek eredményeként elvégezzük a közegek kockázat jellemzését és a kockázati besorolását.

3. KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉG

 • Tanácsadás: Kockázatértékelő tevékenységünk eredményeképpen adekvát javaslatot teszünk arra vonatkozóan, hogy a kockázat hogyan minimalizálható.
  Javaslatainkat a kockázatot jelentő közeg jellegétől, technológiájától függően, illetve a rendszerre vonatkozó „Jó gyakorlat” elemeinek beépítésével állítjuk össze. Tanácsaink tartalmaznak minden szükséges kockázat csökkentő műszaki, technológiai, fizikai, kémiai, szervezési intézkedést.

 • Megvalósítás: amennyiben a kockázatértékelés és a vízvizsgálatok eredménye azonnali kockázatcsökkentő feladatként kémiai fertőtlenítést, vagy a víztárolók/ csővezetékek tisztítását teszi szükségessé, abban az esetben vállaljuk a megfelelő víztechnológiai eljárások megszervezését és teljes körű lebonyolítását.

4. MONITORING TEVÉKENYSÉG

Az akkreditált laborvizsgálatokat végző együttműködő partnerünk az Aqualabor Kft. 1998. augusztusában került bejegyzésre a Csongrád Megyei Cégbíróságon, 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozásként. A Társaság vizsgáló laboratóriuma Sándorfalván létesült. A laboratórium megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005. számú a "Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelménye" című szabvány feltételeinek, továbbá 2002. október 27-től a Nemzeti Akkreditáló Testület által folyamatosan akkreditált vizsgálólaboratórium.

A NAT-1-1043/2012 Akkreditálási Határozat alapján a laboratórium számos akkreditált műszaki területtel rendelkezik, ennek keretében 2008. óta foglalkozik akkreditált Legionella sp. kimutatással is.

Társaságunk vállalja a kockázatértékeléshez szükséges, első akkreditált mintavételeken felül a jogszabályban és a kockázatértékelés eredményeképpen előírt további, folyamatos, akkreditált mintavételeket és vízvizsgálatokat is.

 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Szakértői csapatunk tagjai:

 • közegészségtan-járványtan szakorvos

 • környezetvédelmi szakember

 • laboratóriumi vezető

 • vízügyi mérnök

 • épületgépész mérnök

 • légtechnikai mérnök

 • munkavédelmi szakember

 • tűzvédelmi szakember

 • foglalkozás-egészségügyi szakorvos

TÁRGYI FELTÉTELEK

 • Helyszíni szemlénk alkalmával kalibrált eszközökkel tájékozódó méréseket végzünk (pl. víz hőmérséklet mérés, PH mérés).

 • A mintavételeket akkreditált módon, képzett szakembereink kivitelezésével végezzük.

 • A vízvizsgálatokat a Nemzeti Akkreditáló Testület által folyamatosan akkreditált vizsgálólaboratóriumban dolgozzuk fel.