Munkavédelem

Munkavédelmi szolgáltatásunk szakmai tartalma

 • munkavédelmi oktatások megtartása (Mvt.55. § (1) bekezdésében foglaltaknak illetve a belső szabályzóknak megfelelően. Évi egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatás megtartása és munkavédelmi oktatási anyag összeállítása az új belépők részére.
 • közreműködés az egyéni védőeszköz juttatás rendjének kidolgozásában a munkaegészségügyi szakemberrel együttműködve (munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység) (Mvt. 56. §)
 • elvégezzük a bejelentés köteles munkabalesetek kivizsgálását, közreműködünk a munkabalesetek bejelentésében, nyilvántartásában (Mvt. 64. §)
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat a munkaegészségügyi szakemberrel közreműködve (munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység) [Mvt. 21. § (3) bekezdés]
 • közreműködés az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésében [Mvt. 23. § (1) bekezdés]
 • évente egy alkalommal bejárja az általa felügyelt épületeket. Amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztal, arról írásban tájékoztatja a Megbízót.
 • soron kívüli ellenőrzés a munkaegészségügyi szakemberrel közreműködve (munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység) [Mvt. 23. § (2) bekezdés]
 • közreműködés a mentési terv elkészítésében [Mvt. 45. § (1) bekezdés]
 • közreműködés a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozásában (munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység) [Mvt. 54. § (1) bekezdésének g) pontja]
 • előkészítjük a munkáltató munkavédelmi rendelkezéseit
 • közreműködünk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos bejelentések kivizsgálásában
 • részt veszünk a munkáltató munkavédelmi ellenőrzésében telephelyenként évi egy alkalommal.
 • közreműködünk a munkáltató egyéb munkavédelmi tájékoztatásikötelezettségében
 • kapcsolatot tartunk a munkavédelmi hatóságokkal