Tűzvédelem

Tűzvédelmi szolgáltatásunk szakmai tartalma

  • évente egy alkalommal bejárjuk az általunk felügyelt épületeket és amennyiben bármilyen rendellenességet tapasztalunk, arról írásban tájékoztatjuk a Megbízót,
  • ellenőrizzük és szükség esetén aktualizáljuk a hordozható tűzoltó készüléknyilvántartásokat,
  • ellenőrizzük, hogy a hordozható tűzoltó készülékek és tűzcsapokjogszabályban meghatározott tűzoltó készülék karbantartó által végzett ellenőrzése, illetve karbantartása megtörtént-e, kérés esetén megszervezzük a felülvizsgálatokat,
  • a 30/1996 (XII.6.) BM rendelet alapján ellenőrizzük a helyi tűzvédelmi szabályzatok naprakészségét, szükség esetén javítjuk azokat. Amennyiben az objektum nem rendelkezik szabályzattal úgy azt elkészítjük,
  • felülvizsgáljuk és aktualizáljuk a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolásait,
  • a dolgozók tűzvédelmi ismereteinek fenntartása érdekében évente ismétlődő oktatásokat tartunk. Az oktatásokról naplót vezetünk. Az új belépők részére oktatási dokumentációt állítunk össze,
  • elkészítjük a menekülési terveket, ezeket szükség esetén módosítjuk az épületek átalakítása esetén, továbbá a hatályos jogszabályok, rendeletek változása esetén,
  • részt veszünk a keletkezett tűzesetek vizsgálatában, segítjük a tűzoltóság munkáját.